Management Buy Out Vos Logistics afgerond

  • Gecontroleerde groeistrategie
  • Financiële basis versterkt
  • 2014 laat verbetering winstgevendheid zien bij licht hogere omzet

OSS, 17 december 2014 – De directie van Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics heeft samen met Scheybeeck alle aandelen van Vos Logistics overgenomen. De verandering van aandeelhoudersstructuur is een logische stap in de strategie van de onderneming. De transactie is goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De vakbonden zijn geïnformeerd en de ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht.

Investeren in een duurzame ontwikkeling

Voor de komende jaren is de strategie van Vos Logistics gericht op:

  • het optimaliseren van goederenstromen om -samen met klanten- tot schone en efficiënte logistieke en transportoplossingen te komen;
  • verdere kostenoptimalisatie van internationale transportnetwerken voor verpakte goederen en droge bulk;
  • gecontroleerde groei in klant specifieke logistieke dienstverlening, zowel autonoom als door selectieve acquisities.

Versterking financiële basis

De nieuwe aandeelhouders gaan verder investeren in deze meerjarenstrategie. Ze worden daarbij gesteund door Delta Lloyd Mezzanine Fund met een langjarige achtergestelde lening. Zo wordt het eigen vermogen versterkt met € 52,5 miljoen en neemt de schuldpositie af met € 45 miljoen. De solvabiliteit komt daarmee ultimo 2014 op bijna 25%.

Verbetering winstgevendheid bij licht hogere omzet en in 2014

Voor Vos Logistics is 2014 een beter jaar dan 2013. De opgaande lijn uit de tweede helft van 2013 werd in 2014 verder voortgezet. Met name Cargo en Logistic Services hebben beter gepresteerd. Vos Logistics heeft in 2014 flink geïnvesteerd in verdere versterking van de onderneming. Zo zijn 15.000 uren besteed aan opleiding en training van medewerkers en zijn 120 nieuwe trucks en 275 nieuwe laadeenheden ingestroomd. Daarnaast werd een nieuw duurzaam distributiecentrum in Oss met een opslagcapaciteit van 25.000 m2 in gebruik genomen. Vos Logistics zal 2014 winstgevend afsluiten bij een licht hogere omzet en met een positieve operationele kasstroom.

Frank Verhoeven (CEO) en Ben Vos (CFO) van Vos Logistics zijn verheugd over de nieuwe aandeelhoudersstructuur: ”Scheybeeck is een solide aandeelhouder die goed bij Vos Logistics past. Zij bieden ons de gelegenheid om met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid voort te bouwen op de fundamenten die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Met een goed strategisch plan, een sterk team en voldoende financiële armslag kijken wij met vertrouwen naar de toekomst.”

Dick Burger van Scheybeeck noemt Vos Logistics ‘een prachtig bedrijf met veel potentie’. Dick Burger: ”De overname past uitstekend bij onze investeringsfilosofie. Het management van Vos Logistics is ondernemend en heeft een duidelijke langetermijnvisie. Dat ondersteunen we graag. Wij begrijpen de complexe wereld van transport en logistiek en waren onder de indruk van de transformatie die Vos Logistics de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. We geloven in de strategie die ons werd gepresenteerd en hebben er alle vertrouwen in dat het management van Vos Logistics dit gaat waarmaken.”

Over Vos Logistics

Vos Logistics levert een breed scala aan transport- en klantspecifieke logistieke diensten en is met een netwerk van 25 eigen vestigingen actief in heel Europa. Met bijna 1.900 medewerkers exploiteert de onderneming een moderne vloot van 1.200 Euro 4, 5, EEV en 6 voertuigen, 3.000 ladingeenheden en 170.000 m2 opslagcapaciteit. Binnen Logistic Services worden klantspecifieke, logistieke oplossingen geboden: van expeditie, opslag en value added services en distributie tot full supply chain oplossingen waarbij Vos Logistics de beheersing van de complete goederenstroom of delen daarvan van de klant overneemt.

Op het gebied van bulk- en volumetransport behoort Vos Logistics tot de grootste wegvervoerders van Europa. De kracht van de onderneming ligt in de combinatie van een Europa dekkend netwerk, geavanceerde IT-systemen en focus op kwaliteit en service.

Over Scheybeeck

Scheybeeck is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die deelneemt in ondernemingen met een sterke marktpositie of de potentie daartoe. De focus hierbij is gericht op de markt voor service en onderhoud en op dienstverlening. Binnen de Scheybeeck-organisatie is BUKO een bekende handelsnaam in de markt. BUKO is een serviceorganisatie die diensten, voorzieningen en materieel levert voor permanente, tijdelijke en spoedeisende situaties. Dagelijks rekenen opdrachtgevers uit o.a. de bouw, grond-, weg- en waterbouw, overheid, industrie, en onderwijs op hun betrouwbare dienstverlening in huisvesting, transport, materieel, infrasupport en veiligheid. Andere bedrijven waarin Scheybeeck deelneemt zijn onder meer ECO Toilet, Flash Services, Boon Transport, IJmond Transport Groep, Medizon, RECO, Consolid en Etro Vastgoedzorg.

Over Delta Lloyd Mezzanine Fund

Het Delta Lloyd Mezzanine Fund verstrekt achtergesteld kapitaal aan middelgrote Nederlandse bedrijven ten behoeve van de realisatie van de (groei) ambities. Deze achtergestelde financiering wordt verstrekt naast de financiering door het reguliere bankwezen en kan worden gezien als een aanvulling op het risicodragend vermogen van het bedrijf.Wij zijn benieuwd naar uw ambities en ideeën