Scheybeeck wint tender Schipholparkeren op Green Park Aalsmeer

Investeringsmaatschappij Scheybeeck is de winnaar van de tender voor Schipholparkeren op Green Park Aalsmeer. Scheybeeck zal op een kavel van 2,3 hectare een parkeerterrein ontwikkelen. Deze ontwikkeling past in het beleid rond Schipholparkeren uit de structuurvisie Green Park Aalsmeer die in 2016 is vastgesteld. De aanleg van het parkeerterrein zal in de zomer van 2017 plaatsvinden.

Schipholparkeren is opgenomen in de structuurvisie voor Green Park Aalsmeer. Onveranderd blijft het standpunt dat Schipholparkeren in het grootste deel van Aalsmeer tegen gegaan dient te worden. Er is echter, door de prijsstelling van het parkeren op Schiphol zelf, een structurele behoefte aan Schipholparkeren in deze regio. In plaats van deze te weren uit de gehele gemeente, is bekeken op welke plekken Schipholparkeren wel wenselijk is. En gelet op de criteria voor de ruimtelijke inpasbaarheid van parkeerterreinen is geconcludeerd dat Green Park Aalsmeer bij de Middenweg een geschikte locatie heeft voor Schipholparkeren. Doorslaggevend daarbij is de directe aansluiting via de Middenweg op het hoofdwegennetwerk (o.a. de N201) richting Schiphol. Wel moeten parkeerterreinen uit het zicht van de openbare weg worden gerealiseerd en groen worden ingevuld. Scheybeeck zal daarom zorgdragen voor een groene invulling van het parkeerterrein.

Duurzaamheid
Eén van de belangrijke afwegingen in de gunning van deze tender aan Scheybeeck is duurzaamheid. Scheybeeck heeft aangegeven hier speciale aandacht aan te besteden en de inzet van Ledverlichting, een fundering gemaakt van hergebruikt menggranulaat, asfalt dat herbruikbaar is en gebruik van groene stroom te onderzoeken.

Informatieavond
Direct omwonenden van de Aalsmeerderweg zijn uitgenodigd voor een informatieavond over deze ontwikkeling.

Over Green Park Aalsmeer

Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen tussen Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer en de N201. Green Park Aalsmeer is speciaal voor opkomende en innovatieve bloem en sierteelt gerelateerde ondernemers, voor logistieke ondernemers, maar ook bedrijven uit de Home, Gift & Garden sector. En met Schiphol op 5 minuten is dit een toplocatie voor elke ondernemer (regionaal en/of internationaal). Green Park Aalsmeer is een ontwikkeling van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn, regionale gebiedsontwikkelaar SADC verzorgt hier het projectmanagent en de (inter)nationale marketing en acquisitie.

http://www.greenparkaalsmeer.comWij zijn benieuwd naar uw ambities en ideeën