Voorgenomen Management Buy Out Vos Logistics samen met Scheybeeck

  • Van financiële naar strategische aandeelhouders
  • Versterking financiële basis
  • Gecontroleerde groeistrategie

OSS, 31 oktober 2014 – Europees logistiek dienstverlener Vos Logistics maakt bekend dat de directie van de onderneming samen met Scheybeeck voornemens is alle aandelen van Vos Logistics over te nemen. Partijen worden hierbij gesteund door Delta Lloyd Mezzanine Fund met een achtergestelde lening. De verandering van aandeelhoudersstructuur is een logische stap in de groeistrategie en ambitie van de onderneming.

Vos Logistics heeft de afgelopen jaren een ingrijpende transitie doorgevoerd naar een professionele en flexibele organisatie. Daarbij is het de onderneming gelukt om in een competitieve en snel veranderende markt het kostenniveau structureel te verlagen en de onderneming weer gezond te maken.

De afgelopen drie jaar lag het accent op verdere vitalisering en verduurzaming van de onderneming. Daarvoor is een omvangrijk investeringsprogramma doorgevoerd als basis voor verdere groei. Voor de komende jaren is de strategie gericht op:
– Optimaliseren van goederenstromen samen met klanten om tot schonere en efficiëntere logistieke en transportoplossingen te komen;
– Verdere kostenoptimalisatie van internationale transportnetwerken voor verpakte goederen en droge bulk;
– Gecontroleerde groei in klant specifieke logistieke dienstverlening zowel autonoom als door selectieve acquisities.

De nieuwe aandeelhouders zijn bereid te investeren in deze meerjarenstrategie. Daarnaast wordt de solvabiliteit verder versterkt en de schuldpositie teruggebracht. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor de toekomst van de onderneming. De investering in Vos Logistics sluit goed aan op de langetermijnvisie, het ondernemerschap en de ervaring van Scheybeeck in transport en logistiek. De onderneming is nu voor 80% in handen van de financierende banken.

De voorgenomen transactie moet nog worden goedgekeurd door de ACM en de ondernemingsraad is om advies gevraagd. De transactie zal naar verwachting binnen een aantal weken worden afgerond. Tot die tijd worden geen verdere mededelingen gedaan.

Over Vos Logistics

Vos Logistics levert een breed scala aan transport- en klantspecifieke logistieke diensten en is met een netwerk van 25 eigen vestigingen actief in heel Europa. Met bijna 1.900 medewerkers exploiteert de onderneming een moderne vloot van 1.200 Euro 4, 5, EEV en 6 voertuigen, 3.000 ladingeenheden en 170.000 m2 opslagcapaciteit. Binnen Logistic Services worden klantspecifieke, logistieke oplossingen geboden: van expeditie, opslag en value added services en distributie tot full supply chain oplossingen waarbij Vos Logistics de beheersing van de complete goederenstroom of delen daarvan van de klant overneemt.

Op het gebied van bulk- en volumetransport behoort Vos Logistics tot de grootste wegvervoerders van Europa. De kracht van de onderneming ligt in de combinatie van een Europa dekkend netwerk, geavanceerde IT-systemen en focus op kwaliteit en service.

http://www.voslogistics.com

Over Scheybeeck

Scheybeeck is een onafhankelijke inversteringsmaatschappij die deelneemt in ondernemingen met een sterke marktpositie of de potentie daartoe. De focus hierbij is gericht op de markt voor service en onderhoud en op dienstverlening. Binnen de Scheybeeck-organisatie is BUKO een bekende handelsnaam in de markt.

BUKO is een service-organisatie die diensten, voorzieningen en materieel levert voor permanente, tijdelijke en spoedeisende situaties. Dagelijks rekenen opdrachtgevers uit o.a. de bouw, grond-, weg-, en waterbouw, overheid, industrie, en onderwijs op hun betrouwbare dienstverlening in huisvesting, transport, materieel, infrasupport, en veiligheid. Andere bedrijven waarin Scheybeeck deelneemt zijn onder meer ECO Toilet, Flash Services, Boon Transport, IJmond Transport Groep, Medizon, RECO, Consolid en Etro Vastgoedzorg.

https://www.scheybeeck.nl

Over Delta Lloyd Mezzanine Fund

Het Delta Lloyd Mezzanine Fund verstrekt achtergesteld kapitaal aan middelgrote Nederlandse bedrijven ten behoeve van de realisatie van de (groei) ambities. Deze achtergestelde financiering wordt verstrekt naast de financiering door het reguliere bankwezen en kan worden gezien als een aanvulling op het risicodragend vermogen van het bedrijf.

http://www.deltalloydassetmanagement.nl/mezzanineWij zijn benieuwd naar uw ambities en ideeën