Onze filosofie ontlenen we aan onze normen en waarden als familiebedrijf. We zijn betrokken en betrouwbaar. We beseffen dat alles teamwerk is. Dat je groei bereikt door prestaties. Dat je samen resultaat behaalt. En dat je kansen met elkaar benut. Daarom wil scheybeeck uitblinken in samenwerking. Daar gaan we voor.

Een succesvol groeiende serviceorganisatie

Een succesvol groeiende serviceorganisatie zijn: dat is onze droomambitie. Daar werken we elke dag aan. Door onze resultaten te herinvesteren en klantgerichte samenwerking te stimuleren. Onze waarden als familiebedrijf zijn daarbij onveranderd. Wij zijn een familiebedrijf met een familiecultuur en willen succesvol zijn en blijven. Onze missie is het bieden van unieke service, ondersteunen van de huidige activiteiten, continu op zoek gaan naar synergie, en de resultaten herinvesteren.

Zoeken naar kansen

We kijken goed om ons heen. We houden ogen en oren open voor nieuwe ontwikkelingen. Zo ontdekken we kansen, leggen we verbindingen, zien we mogelijkheden en realiseren we oplossingen. In elke marktsituatie behouden deskundigheid en betrouwbaarheid hun waarde en aantrekkingskracht. Sterke, specialistische spelers scoren goed bij hun opdrachtgevers. Zij maken het verschil in elk project. Wij verbinden sterke spelers in een stabiele omgeving. Samen realiseren we groei.

Onze basisprincipes

We hebben vier principes geformuleerd die ons denken en doen bepalen. Ze gelden voor al onze activiteiten en deelnemingen.

We doen het netjes of niet

We werken veilig, netjes en goed. Conform de regelgeving en conform de afspraken. Altijd en overal. Zonder uitzondering.

We zijn service- en resultaatgericht

Goede service en goede resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij onze service behalen we goede resultaten en dankzij deze resultaten is ons bedrijf sterk en gezond. En als sterk en gezond bedrijf (her)investeren wij in onze diensten en producten. Maar ook in onze medewerkers blijven we investeren. Zo blijven we aan de top in de branches waarin wij actief zijn.

We nemen weloverwogen beslissingen

Onze horizon ligt verder dan de waan van de dag. We houden oog voor de lange termijn. We geloven in kansen pakken, maar nemen geen onnodige risico’s voor vluchtig gewin. Wij staan voor een doordachte bedrijfsvoering en een gezonde, gestage groei.

Langetermijnrelaties vormen de basis

Stakeholder, klant, collega of leverancier: wij investeren in onze relaties. Wederzijds vertrouwen vormt in onze visie het beste funda­ment om op voort te bouwen. In goede én in minder goede tijden. Bovendien: ­weten wat je aan elkaar hebt komt niet alleen de resultaten, maar ook het werkplezier ten goede.