Skip to main content

Op Scheybeeck kun
je rekenen.

Wij investeren in vastgoed en in gezonde ondernemingen met een stevige positie, een ambitieus management en groeipotentie. We zijn onafhankelijk en gaan alleen duurzame relaties aan. De deelnemingen in ons portfolio passen bij ons en bij elkaar: ze zijn actief in verhuur, onderhoud en service, technische dienstverlening, veiligheid, transport & logistiek, en bouw & ontwikkeling. Samen vormen we een ijzersterk netwerk.

Achtergrond

Onze wortels liggen bij BUKO, ontstaan in 1962. Inmiddels is BUKO, samen met achttien andere deelnemingen, onderdeel van Scheybeeck. En we groeien nog steeds. Onze kracht is dat we onafhankelijk zijn, dichtbij onszelf blijven, slagvaardig zijn en elkaar versterken. Ook na bijna zestig jaar is onze organisatie gezond en stabiel. Veel deelnemingen zijn dan ook al ruim twintig jaar onderdeel van Scheybeeck.

Participaties
Team van specialisten

Bij Scheybeeck kijken we met respect naar de geschiedenis en de cultuur van onze ondernemingen. En hebben bovenal vertrouwen in het ondernemerschap van de managementteams van de verschillende deelnemingen. Dus blijven we op de achtergrond en komen we pas in actie wanneer we uitdagingen of kansen zien. Om te adviseren, ondersteunen en mee te denken. Ons team van ervaren specialisten denken verder dan de cijfers en kunnen hun expertises snel inzetten. Zij weten het juiste moment te pakken om de organisatie of de business te versnellen. Nuchter, pragmatisch en slagvaardig. Zo maken we ambities waar en creëren we extra waarde.

Ons DNA

Ondernemerschap, respect, loyaliteit en openheid zijn voor ons onvoorwaardelijk om te kunnen samenwerken. Ook hechten we waarde aan afspraken. Maken we een afspraak, dan houden we ons daaraan. Het is de enige manier waarop we kunnen én willen werken. Dus verwachten we dat ook van anderen. Bij al onze activiteiten hebben we ook oog voor morgen. We werken op een maatschappelijk verantwoorde wijze en we streven naar het hoogste duurzaamheidsniveau. Vier principes bepalen ons denken en doen:

We doen het
netjes of niet

We werken veilig, netjes en goed. Conform de regelgeving en conform de afspraken. Altijd en overal. Zonder uitzondering.

We zijn service- en resultaatgericht

Goede service en goede resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij onze service behalen we goede resultaten en dankzij deze resultaten is onze organisatie sterk en gezond. En als sterk en gezond bedrijf (her)investeren wij in onze medewerkers, diensten en producten.

We nemen weloverwogen beslissingen

Onze horizon ligt verder dan de waan van de dag. We houden oog voor de lange termijn. We geloven in kansen pakken, maar nemen geen onnodige risico’s voor vluchtig gewin. Wij staan voor een doordachte bedrijfsvoering en een gezonde, gestage groei.

Langetermijnrelaties
vormen de basis

Wij investeren in onze relaties. Wederzijds vertrouwen vormt in onze visie het beste fundament om op voort te bouwen.

Een partner die meedenkt met de mogelijkheden in de markt.

Ondertussen hebben we met Service Groep Nederland en Facta meerdere bedrijven overgenomen. Daarbij hebben we prima kunnen profiteren van de expertise bij Scheybeeck. Een aantal keer per jaar komen we formeel bijeen. Maar nog waardevoller voor mij zijn juist de informele ontmoetingen, elke twee maanden. Dan laat Scheybeeck zien een nauw betrokken sparringpartner te zijn die breed meedenkt over alle mogelijkheden in de markt. Dat maak je echt niet mee bij een gewone participatiemaatschappij.

Jeffrey Schotvanger – algemeen directeur/eigenaar Facta en Service Groep Nederland
Participaties & vastgoed